Moveri - BonNote.com

Moveri

Close Minimize

„Moveri” z łaciny znaczy być w ruchu, być wprawionym w ruch. Nazwa stworzona dla nowo powstającej fundacji działającej w obszarze sportu i rehabilitacją dzieci.

„Moveri” in Latin it means to be in motion, to be set into the movement. The name created for the newly formed foundation working in the area of ​​sport and rehabilitation of children.

Naming